تاریخ : شنبه 17 آذر 1397
کد 1

راه اندازی سامانه تردد و حضور و غیاب

راه اندازی سامانه تردد و حضور و غیاب

راه اندازی سامانه تردد و حضور و غیاب دانشکده علوم پزشکی سراب
سامانه تردد و حضور و غیاب دانشکده علوم پزشکی سراب برای اولین بار در شمال غرب کشور از تاریخ 1397/8/1 توسط واحد فناوری اطلاعات این دانشکده راه اندازی شد. این سامانه از پیشرفته ترین دستگاه تایمکس موجود استفاده می کند که توانایی تشخیص چهره و اثر انگشت را دارد. 
از جمله امکانات این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  1. مشاهده ساعات ورود و خروج توسط هر فرد و مقام های مسئول
  2. مشاهده پرسنل حاضر در هر بخش توسط مقام های مسئول
  3. نمایش کارکرد هر فرد در هر ماه
  4. مشاهده وضعیت مرخصی هر فرد
  5. ثبت مرخصی روزانه و ساعتی توسط سیستم و تایید آن توسط مقام های مربوطه
  6. ثبت ماموریت روزانه و ساعتی توسط سیستم و تایید آن توسط مقام های مربوطه
  7. تعریف برنامه شیفت های گردشی و تایید آن توسط مقام مربوطه