مقدمه

 
مقدمه  
 

تحولات پرشتاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهاني و تأثيرات شگرف آن در علم و صنعت ،‌ سرفصل جديدي با عنوان های مختلف داشته است و فناوري اطلاعات زيربناي آن است.در شرايطي كه فناوري اطلاعات چنين نقش كليدي در متحول‌سازي خدمات را ايفا مي‌كند، جاي آن دارد تا پژوهش‌هاي مختلف  نيز مقتدرانه با فنآوري‌هاي روز پشتيباني و تجهيز شود. واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف ارائه مناسب‌ترين خدمات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، شبكه و پشتيباني پايگاه‌هاي اطلاعات پژوهشي، تشكيل و راه‌اندازي شد.

 

 هدف مديريت آمار وفناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشكي سراب، پشتيباني اطلاعاتي از اهداف و تصميم گيري مديران عالي دانشگاه می باشد.براي اين منظور لازم است با استفاده از ابزار اطلاع رساني، اطلاعات به صورت یکپارچه و كيفي بگونه اي ارائه گردند كه در حدامكان تمامي ابعاد كلان حركتي در اين مسير را بيان نمايند. لذا پايگاه وب مديريت آمارو اطلاع رساني با عنايت به اهداف فوق راه اندازي گرديده است. اميد است با راهنمايي و ارشادات مديران، مورد لطف و عنايت واقع شده، و روندي روبه بهبود طي نماييم تا در راه اعتلاي ميهن عزيزمان سهمي ناچيز داشته باشيم.